1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza

świetlica - Biebrza

W dniu 16 grudnia 2022 r. zakończona została budowa nowej świetlicy wiejskiej w ramach inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza” zrealizowana dzięki półmilionowej dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego


przyznanej w ramach „Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów”, środków pochodzących z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) również w wysokości pół miliona zł oraz środków z budżetu Gminy Rajgród.

 

Inwestycję wykonała firma PU–H As-Bud Daniel Przestrzelski z Radziłowa wyłoniona w postępowaniu przetargowym, z którą Gmina Rajgród zawarła umowę na realizację 28 lipca 2022 r. Prawidłową realizację zadania nadzorował inspektor nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwa Usługowego „AD-BUD” R i P Popow s. c. z Białegostoku.

 

W ramach zadania zbudowana została świetlica wiejska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Na terenie objętym projektem wykonana została infrastruktura techniczna niezbędna do funkcjonowania budynku: zasilanie w wodę oraz odprowadzenie ścieków, zaopatrzenie w energię elektryczną. Budynek zaopatrywany jest w energię cieplną przez pompę ciepła. Budynek świetlicy będzie służył mieszkańcom wsi Biebrza oraz mieszkańcom całej Gminy Rajgród. Przeznaczony będzie do spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań, działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji oraz jako miejsce integracji społecznej. Będą się w nim odbywać spotkania zorganizowane z inicjatywy Kół Gospodyń Wiejskich, „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Biebrza” oraz mieszkańców gminy.

 

Wartość inwestycji wyniosła: 1 078 407,41 zł brutto,

w tym dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w kwocie: 500 000,00 zł brutto,

w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie: 500 000,00 zł brutto.

 

Żaneta Chylińska

Referat Inwestycji i Rozwoju

Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka