1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129503B - Kolonia Podliszewo


W  dniu 27 listopada 2014 r. podpisano protokół odbioru końcowego realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej publicznej Kolonia Podliszewo.

Przebudowa drogi polegała na wykonaniu robót rozbiórkowych, wykonaniu uzupełnienia korpusu drogowego, na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego, wykonaniu zjazdów do posesji i na pola z betonu asfaltowego, wykonaniu barier stalowych na przepuście oraz uzupełnieniu poboczy pospółką. Rozwiązania projektowe przewidywały wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-1 z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni drogi gminnej. Szerokość jezdni na drodze gminnej wynosi 4,5 m, a szerokość poboczy od 0,5 m do 0,75 m. Przebudowano także skrzyżowania drogi gminnej z drogami dojazdowymi w km 1+079 po stronie prawej i w km 1+113 po stronie lewej.

Wykonawca robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp z o.o. ul. Robotnicza 4, 19-200 Grajewo.

Nadzór nad ww. robotami na zlecenie Gminy pełnił p. Bogdan Kuczyński.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 460 tys. zł.

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka