1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Przebudowa dróg gminnych publicznych w gminie Rajgród

logo

Gmina Rajgród otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 781 544,00 zł na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Miecze i Rajgród. Wartość operacji oszacowano w sumie na 4 371 437,12 zł. Umowa o przyznanie pomocy zawarta została w dniu 22.07.2016 r.
Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 149/1919/2016 z dnia 19.07.2016 r. zatwierdził listę operacji wybranych do dofinansowania z działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" z zakresu Budowy lub modernizacji dróg lokalnych, objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach konkursu samorządy gminne i powiatowe złożyły w sumie 233 wnioski, dofinansowanie otrzyma ok. 100 najwyżej ocenionych wniosków.

Dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 wynosi 63,63 % kosztów inwestycji.21 czerwca 2017 r.

W Starostwie Powiatowym w Grajewie złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie.


01 grudnia 2016 r.

Wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa za cenę brutto 3 528 325,01 zł. Firma zaoferowała 7-letni termin gwarancji.


21 października 2016 r.

Gmina Rajgród ogłosiła przetarg nieograniczony na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie".

W ramach zadania Wykonawca zaprojektuje, uzyska wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję ZRID, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek drogę gminną w Rajgrodzie o łącznej długości ok. 2200 m. Przebudową objęte zostaną następujące ulice: Okoniówek, Wawra, Stanki, Giełguda oraz część ul. Jaćwieskiej.20 października 2016 r.

Zakończyły sie prace nad przebudową drogi gminnej w miejscowości Miecze. W odbiorze robót uczestniczyli przedstawiciele Gminy Rajgród, Wykonawcy robót oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego.

Zrealizowana inwestycja_1

Zrealizowana inwestycja_2

zrealizowana inwestycja_3

zrealizowana inwestycja_4


Trwają prace nad przebudową drogi gminnej publicznej nr 129541B w Mieczach

Prace w Mieczach_1

Prace w Mieczach_2


Droga w miejscowości Miecze przed realizacją inwestycji:14 września 2016 r. 

Podpisane zostały umowy na wykonanie i nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze". w tym samym dniu protokolarnie przekazano Wykonawcy teren robót.


02 września 2016 r.

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych zwiazanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze". Najkorzystniejszą ofertę złożył STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Firma zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 393 603,68 zł oraz 7-letni okres gwarancji na wykonane roboty.


30 sierpnia 2016 r.

Wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129541 B w miejscowości Miecze”. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 3 300,00 zł złożyła Pani Ewa Cybula z Grajewa. 


17 sierpnia 2016 r.

Ogłoszone zostało zapytanie ofertowe o cene sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.  „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze". Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 25.08.2016 r.


05 sierpnia 2016 r. 

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze". Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 25.08.2016 r.

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace: przebudowa nawierzchni, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla zakładanej kategorii ruchu, roboty ziemne, odnowa i przebudowa zjazdów na posesje prywatne, odnowa oznakowania drogi. Projektowana szerokość jezdni - 3,5 m, pobocza - 0,75 m, zjazdy z kostki i betonu asfaltowego, jezdnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego 4+4 cm, długość odcinka ok. 843 m.


Anna Drapczuk

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka