1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Otwarcie klubu Senior +

przecięcie wstęgi

W dniu 25 stycznia 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie pomieszczeń Klubu Senior+ przy ul. Szkolnej 24 w Rajgrodzie.


Zadanie to zostało dofinansowane ze środków na realizację Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja 2017 roku realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

W uroczystości udział wzięli Burmistrz Rajgrodu Pan Ireneusz Gliniecki, Ks. Dziekan Hieronim Mojżuk - Proboszcz parafii p.w. Narodzenia NMP w Rajgrodzie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie Pan Mieczysław Gisztarowicz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Pan Jacek Piorunek, Sekretarz Gminy Pan Piotr Milewski, Skarbnik Gminy Pani Jadwiga Stryjecka, Komandor Yacht Club „Arcus” Pan Jarosław Jabłoński oraz Kierownik Ośrodka Pan Józef Zarzecki, Radni, kierownicy i pracownicy Referatów Gminy,OPS, przedstawiciele oświaty. Nie zabrakło także licznie przybyłych seniorów.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie Pani Joanna Katarzyna Hader przedstawiła zakres wykonanej wraz z Gminą Rajgród inwestycji związanej z adaptacją kilku pomieszczeń budynku szkolnego na potrzeby Klubu oraz oprowadziła gości po pomieszczeniach.

Następie głos zabrał Burmistrz Rajgrodu Pan Ireneusz Gliniecki, który podziękował za wkład i zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia oraz owocną współpracę na rzecz poprawy jakości życia seniorów z terenu Gminy Rajgród.

Pan Jacek Piorunek Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego podkreślił jak ważnym miejscem jest nowopowstały obiekt, odpowiadający rosnącym potrzebom osób starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność.

W dalszej kolejności Ks. Dziekan Hieronim Mojżuk dokonał poświęcenia pomieszczeń Klubu Senior+.

Po wystąpieniach okolicznościowych nastąpiło uroczyste przecięcie symbolicznej wstęgi oraz wpisanie się przez zgromadzonych uczestników spotkania do księgi pamiątkowej.

Następnie w części artystycznej seniorzy zaprezentowali  repertuar własnego autorstwa składający się m.in. z recytacji wierszy i wspólnego śpiewania pieśni.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście udali się na poczęstunek pysznych wypieków i słodkości własnoręcznie przygotowanych przez Seniorów z Klubu „Stokrotka”.

Dzięki staraniom władz gminy i pozyskanym środkom z budżetu państwa udało się stworzyć miejsce przyjazne osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+. Obecnie osoby starsze będą miały możliwość wspólnego spędzania czasu, podejmowania działań wolontarystycznych, nauki, a także gimnastyki w pięknych, przytulnie urządzonych pomieszczeniach. Klub „Senior +” to również fachowa opieka fizjoterapeuty, sprzęt do ćwiczeń, miejsce relaksu oraz zaplecze kuchenne.

 

                                                                                                                                     Anna Kowalewska
Ośrodek Pomocy Społecznej
                                                                                                                                     w Rajgrodzie

Klub Senior+ Foto 01.jpg
Klub Senior+ Foto 02.jpg
Klub Senior+ Foto 03.jpg
Klub Senior+ Foto 04.jpg
Klub Senior+ Foto 05.jpg
Klub Senior+ Foto 06.jpg
Klub Senior+ Foto 07.jpg
Klub Senior+ Foto 08.jpg
Klub Senior+ Foto 09.jpg
Klub Senior+ Foto 10.jpg
Klub Senior+ Foto 11.jpg
Klub Senior+ Foto 12.jpg
Klub Senior+ Foto 13.jpg
Klub Senior+ Foto 14.jpg
Klub Senior+ Foto 15.jpg
Klub Senior+ Foto 16.jpg

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka