1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Burmistrz Rajgrodu podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe.


Na podstawie art 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118, 1138, 1146, z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339.) Burmistrz Rajgrodu podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy:

1 Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, 19 – 206 Rajgród, ul. Warszawska 32/22, otrzymuje środki finansowe w wysokości 15.000 zł na realizację zadania publicznego w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (tytuł zadania: Prezentacja działalności lokalnego samorządu i promocja działalności kulturalnej w gminie Rajgród na łamach „Rajgrodzkich Ech”),

 

  1. Stowarzyszenie Yacht Club „Arcus” w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Mazowiecka 1/30 – Integracyjny Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie, 19-206 Rajgród, ul. Szkolna 7a, otrzymuje środki finansowe w wysokości 2.000 zł na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tytuł zadania: „Organizacja na terenie Gminy Rajgród otwartych regat żeglarskich skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych”),

 

  1. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Nadzieja” w Rajgrodzie, Tama 9/1, 19-206 Rajgród, otrzymuje środki finansowe w wysokości 2.000 zł na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tytuł zadania: „Piknik integracyjny sportowo-rekreacyjny TACY SAMI”),

 

  1. W zakresie zadań dotyczących sfery działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych, organizacja otwartych form wypoczynku dzieci i młodzieży) wpłynęły 3 oferty na łączną kwotę 8.000 zł. W budżecie gminy na 2016 rok na realizacje zadań w ww. sferze zaplanowano kwotę w wysokości 6.000 zł. Mając na uwadze powyższe Komisja postanowiła:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi „Mediator” w Kosówce, Kosówka 42,      19-206 Rajgród otrzymuje środki finansowe w wysokości 2.000 zł na realizację zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (tytuł zadania: „Twórcze aspiracje sposobem na wszechstronna edukację”),

- Stowarzyszenie nad Jegrznią, Woźnawieś 85, 19-206 Rajgród, otrzymuje środki finansowe w wysokości 2.000 zł na realizację zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (tytuł zadania: „Cudze chwalicie, swego nie znacie-wydanie II wyjazd integracyjny Mazury”),

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Biebrza, Biebrza, ul. Lipowa 21/16, 19-206 Rajgród otrzymuje środki finansowe w wysokości 2.000 zł na realizację zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (tytuł zadania: „Organizacja pikniku rodzinnego”).

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka