1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Kino pod gwiazdami.

plakat

Urząd Miejski w Rajgrodzie zaprasza wszystkich na bezpłatne projekcje filmowe.


plakat


Regulamin „Kina pod gwiazdami”

 1. Organizatorem „Kina pod gwiazdami” jest Urząd Miejski w Rajgrodzie.
 2. Projekcje będą odbywać się w następującej kolejności:

LP.

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

MIEJSCE

GODZINA

1.

07.07.2016 r.

Rajgród

Góra Zamkowa

21:30

2.

10.07.2016 r.

Czarna Wieś

Czarna Wieś 43

21:30

3.

14.07.2016 r.

Rajgród

Góra Zamkowa

21:30

4.

21.07.2016 r.

Rajgród

Góra Zamkowa

21:30

5.

24.07.2016 r.

Woźnawieś

Plac przy remizie OSP

21:30

6.

28.07.2016 r.

Rajgród

Góra Zamkowa

21:30

7.

04.08.2016 r.

Rajgród

Góra Zamkowa

21:00

8.

07.08.2016 r.

Biebrza

Plac przy garażach

21:00

9.

11.08.2016 r.

Rajgród

Góra Zamkowa

21:00

10.

15.08.2016 r.

Rydzewo

Szkoła Podstawowa

21:00

 

 1. Organizator nie pobiera od uczestników żadnych opłat za udział w projekcjach.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu projekcji ze względów pogodowych. Przesunięcie projekcji nie zmienia dalszego porządku wyświetlania filmów.
 3. Organizator poda nowe terminy projekcji w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie ogłoszenia w miejscu pokazu i umieszczenie stosownego komunikatu na facebooku Gminy Rajgród.
 4. Wszyscy uczestniczą w pokazie na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. Organizator nie kontroluje wieku widzów.
 6. Podczas projekcji obowiązuje:
  • Kulturalne zachowanie,
  • Zakaz palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych
 7. Każdy kto uczestniczy w projekcji, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.
 8. Uczestnik pokazu naruszający powyższe zasady może zostać wyproszony z terenu, na którym odbywa się pokaz.
 9. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu pokaz może zostać przerwany.

 


Marcin Wielencej

Hubert Matysiewicz

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka