1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Kolejna edycja konkursu

Ogłoszono kolejną edycję konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Konkurs posiada długoletnią tradycję, ponieważ organizowany jest od 2000 roku.


Kryterium zakwalifikowania produktu to przede wszystkim jego związek z określonym obszarem geograficznym, posiadanie szczególnych cech, wynikających ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu. Powinien być wytwarzany w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji kultywowanych w danym regionie, zwyczajów oraz powinien być od dawna znany w okolicy.

Zakwalifikowane produkty będą oceniane w następujących kategoriach:
I. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego (produkty i przetwory mięsne, z ryb, produkty mleczne, miody).
II. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego ( przetwory owocowe, warzywne, produkty zbożowe , wyroby cukiernicze).
III. Napoje regionalne (napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe).
IV. Inne produkty regionalne w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np.farsze).

W naszym województwie została stworzona dodatkowo specjalna kategoria „Od pola do stołu”, dedykowana jedynie producentom wytwarzającym i sprzedającym swoje wyroby bezpośrednio indywidualnemu odbiorcy. Jest ona również wsparciem dla tych wytwórców, którzy chcą promować swe produkty poprzez stronę internetową www.produkty.wrotapodlasia.pl.
Organizatorzy Konkursu NKD na szczeblu wojewódzkim, to Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Dokładnie wypełnione zgłoszenia należy przekazać do PODR w Szepietowie. Można to zrobić osobiście (pokój nr 20) lub poprzez specjalistki pracujące w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

Wypełnione druki można także dostarczyć pocztą na adres:
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Szepietowo-Wawrzyńce 64
18-210 Szepietowo
z dopiskiem: Konkurs NKD, Joanna Czarkowska
lub po zeskanowaniu już wypełnionej i własnoręcznie podpisanej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: jczarkowska@odr-szepietowo.pl
Termin dostarczenia zgłoszeń do PODR w Szepietowie – 24.04.2017 r.
Następnie po zakwalifikowaniu produktów przez krajowego organizatora, Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, odbędzie się Regionalny
Finał w Białymstoku w dniu 17.05.2017 r. w Białostockich Spodkach. Początek o godzinie 10.00, jednak ze względów organizacyjnych, wskazane jest nieco wcześniejsze stawienie się, celem przygotowania stoiska.

Bliższe informacje pod nr. telefonu 86 275 89 38 lub 500 544 873.


Pliki do pobrania:

Zespół ds promocji

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka