1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Ochotnicza Straż Pożarna Woźnawieś w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym

OSP Woźnawieś w KSRG

22 kwietnia 2017 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej Woźnawieś miała miejsce uroczystość wręczenia Decyzji o włączeniu jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.


W tym dniu OSP Woźnawieś gościła znamienite osobistości m.in.: sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Jarosława Zielińskiego, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszka Suskiego, podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosława Wendtę, zastępcę podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzeja Sobolewskiego, kapelana wojewódzkiego strażaków ks. kpt. Wojciecha Ejsmonta, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grajewie dh Artura Kuczyńskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Grajewskiego pana Stanisława Kossakowskiego. W uroczystościach wzięli również udział mieszkańcy Woźnejwsi.

Przybyłych gości przywitał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie st. bryg. Andrzej Jabłoński. Głos zabrał również Burmistrz Rajgrodu Pan Ireneusz Gliniecki. W wypowiedzi Pana Burmistrza można było usłyszeć o realizowanych na dzień dzisiejszy inwestycjach na terenie gminy z zakresu budowy wodociągów, dróg, świetlic wiejskich. Burmistrz wspomniał również o realizowanych programach prospołecznych. Kończąc odniósł się do inwestycji prowadzonych na terenie Woźnejwsi i okolicznych sołectw. Podziękował strażakom ochotnikom i mieszkańcom za zaangażowanie.

Decyzję o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnejwsi do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego odczytał zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie kpt. Arkadiusz Lichota. Uroczystego wręczenia dokumentu  na ręce druha prezesa Jana Jasińskiego dokonali: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Jarosław Zieliński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski, podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie st. bryg. Andrzej Jabłoński oraz burmistrz Rajgrodu pan Ireneusz Gliniecki.

W trakcie trwania uroczystości goście zwiedzili remontowaną obecnie strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnejwsi. Zakres prac obejmuje m.in. budowę boksu garażowego, świetlicy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację oraz malowanie ścian.

Na zakończenie uroczystości druhowie Jan Jasiński i Stanisław Król wręczyli zaproszonym gościom pamiątkowe grawertony za szczególny wkład w funkcjonowanie i rozwój jednostki.


Zespół ds. promocji gminy

zdj. 01002.JPG
zdj. 01003.JPG
zdj. 01005.JPG
zdj. 01006.JPG
zdj. 01007.JPG
zdj. 01008.JPG
zdj. 01009.JPG
zdj. 01011.JPG
zdj. 01012.JPG
zdj. 01013.JPG
zdj. 01014.JPG
zdj. 01015.JPG
zdj. 01016.JPG
zdj. 01017.JPG
zdj. 01018.JPG
zdj. 01019.JPG
zdj. 01020.JPG
zdj. 01021.JPG
zdj. 01022.JPG
zdj. 01023.JPG

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka