1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Zebranie założycielskie Lokalnej Organizacji Turystycznej Królestwo Biebrzy

LOT Królestwo Biebrzy

W dniu 23 maja 2017 r. w marinie Yacht Clubu "Arcus" w Rajgrodzie odbyło się zebranie założycielskie Lokalnej Organizacji Turystycznej Królestwo Biebrzy.


           Mając na uwadze optymalizacje efektów gospodarczych i społecznych wynikających z rozwoju sektora turystyki poprzez szerszą, bardziej konkurencyjną i odpowiadającą oczekiwaniom rynku, ofertę turystyczną Doliny Biebrzy osiemnastu przedstawicieli samorządu, instytucji i podmiotów związanych z turystyką utworzyli LOT Królestwo Biebrzy. Organizacja ta jest stowarzyszeniem współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatów augustowskiego, białostockiego, grajewskiego, łomżyńskiego, monieckiego, sokólskiego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, przedstawicieli środowiska nauki - wszystkich, którym zależy na pozytywnym kreowaniu wizerunku oraz realizacji lokalnej strategii rozwoju gospodarki turystycznej. Zebranych powitał zastępca Burmistrza Rajgrodu - Pan Piotr Milewski, a Pan Marcin Ulanowski przedstawił założenia i cele działania lokalnych organizacji turystycznych. W województwie podlaskim działa Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, ale istnieją też cztery lokalne organizacje turystyczne: augustowska, suwalska, łomżyńska i białowieska.

            Podstawowe zadania LOT to: promocja regionu w kraju i za granicą w szczególności poprzez organizowanie prezentacji potencjału turystycznego regionu na targach, wystawach oraz innych przedsięwzięciach promocyjnych, organizowanie imprez promocyjnych, publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych, organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy polskich i zagranicznych oraz przedstawicieli touroperatorów. Ponadto inspirowanie, pomoc w tworzeniu i promocja lokalnych produktów turystycznych. Organizacja i prowadzenie systemu informacji turystycznej. Inicjowanie badań rynku turystycznego, udział w badaniach statystycznych i marketingowych.

            Po przerwie, podczas której zebrani poczęstowani zostali lokalnymi rajgrodzkimi produktami (oczywiście rybami i sękaczem) rozpoczęła się zasadnicza część zebrania założycielskiego. Przewodniczącym zebrania został M. Ulanowski, a protokolantem Natalia Pogorzelska z rajgrodzkiego UM. Zebrani dokładnie przeanalizowali statut stowarzyszenia wnosząc kilka istotnych poprawek. W celach stowarzyszenia ujęto:

a) kreowanie wizerunku regionu jako atrakcyjnego turystycznie,

b) integrowanie jednostek samorządu terytorialnego, osób, instytucji i organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu,

c) zwiększenie liczby turystów odwiedzających obszar działania Organizacji,

d) wzrost efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów,

e) koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w gminach należących do Organizacji,

f) kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki,

g) wspieranie lokalnych przedsiębiorców branży turystycznej,

h) tworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych branży turystycznej z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi,

i) propagowanie oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego,

j) propagowanie idei rozwoju turystyki jako wiodącej gałęzi gospodarki,

k) wspomaganie funkcjonowania informacji turystycznej.

            W wyniku demokratycznych i tajnych wyborów przewodniczącym Zarządu LOT Królestwo Biebrzy został Marcin Ulanowski, a w skład Zarządu weszli: Maria Fliszewska (reprezentant gminy Rajgród) i Czesława Mularska (gospodarstwo agroturystyczne "Łosinek" z Dolistowa Starego) (liczba członków Zarządu będzie uzupełniana w miarę przybywania podmiotów i osób fizycznych do stowarzyszenia). W składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Jan Golubiewski (Pole Kampingowo-Namiotowe "Golubiewo" w  Rajgrodzie), Janina Agnieszka Zach (przewodnik biebrzański), Dorota Małgorzata Czerebko (Biebrzańska Pracownia z Knyszyna).

Powołano też pierwszych członków Rady Programowej: Ireneusz Gliniecki - Burmistrz Rajgrodu, Andrzej Grygoruk - dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, Zenon Borawski z Wizny, Mirosław Kobeszko - przedstawiciel płetwonurków "Meander", Emilia Sokołowska ze stowarzyszenia Ptaki Polskie.

            Wpisowe do stowarzyszenia wynosi 150 zł, ale zróżnicowano składkę roczną. Najwięcej zapłacą samorządy (po kilka tysięcy zł), fundacje i stowarzyszenia po 200 zł, a osoby fizyczne (np. prowadzące agroturystykę) po 50 zł. Siedzibą stowarzyszenia będzie Goniądz, jako miasto centralnie położone w Królestwie Biebrzy.

 

 Zespół ds. promocji gminy

LOT Królestwo Biebrzy001.JPG
LOT Królestwo Biebrzy002.JPG
LOT Królestwo Biebrzy003.JPG
LOT Królestwo Biebrzy004.JPG
LOT Królestwo Biebrzy005.JPG
LOT Królestwo Biebrzy006.JPG
LOT Królestwo Biebrzy007.JPG

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka