1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo
śmieciarka

Harmonogram odbioru odpadów IV-XII 2023

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Rajgród w roku 2023 w okresie od kwietnia do grudnia.

> czytaj więcej...

śmieciarka

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2023

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Rajgród w roku 2023

> czytaj więcej...

śmieciarka

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Rajgród w 2022 roku

> czytaj więcej...

śmieciarka

Harmonogram odbioru odpadów V - XII 2022

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Rajgród w okresie od maja do grudnia 2022

> czytaj więcej...

śmieciarka

Harmonogram odbioru odpadów - kwiecień 2022

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Rajgród w miesiącu kwietniu 2022

> czytaj więcej...

śmieciarka

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2022

W załączeniu - harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu GMINY RAJGRÓD na rok 2022

> czytaj więcej...

złóż deklarację

DEKLARACJE

Formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

> czytaj więcej...

śmieciarka

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2021

W załączeniu - harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu GMINY RAJGRÓD

> czytaj więcej...

śmieciarka

Zmiany opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku

Informacja o zmianie metody naliczania i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 stycznia 2021 r.

> czytaj więcej...

segregacja

Jak segregować śmieci - poradnik

Przedstawiamy skrócony poradnik dotyczący segregacji śmieci. UWAGA!!! - Odpady komunalne z zabudowy mieszkaniowej i zabudowy letniskowej odbierane są wyłącznie w workach.

> czytaj więcej...

Pojemniki na odpady

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Rajgród

Od 1 stycznia 2020 r. segregacja odpadów komunalnych na terenie Gminy Rajgród staje się obowiązkowa!

> czytaj więcej...

śmieciarka

Nowe stawki opłat za odbiór odpadów

Informujemy, iż w dniu 31.01.2019 r. Rada Miejska w Rajgrodzie podjęła Uchwałę Nr IV/28/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

> czytaj więcej...

śmieciarka

Harmonogram wywozu odpadów w 2019 roku

W załączeniu - harmonogramy wywozu odpadów komunalnych segregowanych oraz zmieszanych z terenu gminy Rajgród na rok 2019

> czytaj więcej...

herb Rajgrodu

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności.

śmieciarka

Odbiór gabarytów już niedługo!

W najbliższym czasie – od 11.09.2018 r. do 17.09.2018 r., na terenie gminy Rajgród, odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

> czytaj więcej...

śmieciarka

Harmonogram wywozu odpadów w okresie III.2018 - XII.2018

W załączeniu - harmonogramy odbioru odpadów komunalnych segregowanych oraz zmieszanych z terenu GMINY RAJGRÓD w 2018 roku

> czytaj więcej...

herb

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały dostępne są po kliknięciu "Czytaj więcej"

> czytaj więcej...

deklaracja - formularz

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracje są dostępne po kliknięciu "Czytaj więcej"

> czytaj więcej...

herb

Miejsce zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Rajgród

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Rajgród:

> czytaj więcej...

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany został przy ulicy Warszawskiej 2a w Rajgrodzie (teren Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie).

> czytaj więcej...

herb

Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

Aktualny wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie zamieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej

> czytaj więcej...

herb

SPRAWOZDANIA BURMISTRZA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W załączeniu sprawozdania w formacie PDF.

> czytaj więcej...

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

herb Rajgród

KOMUNIKAT dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka