1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Rajgród

Pojemniki na odpady

Od 1 stycznia 2020 r. segregacja odpadów komunalnych na terenie Gminy Rajgród staje się obowiązkowa!


 

Szanowni Państwo!

 

Od 1 stycznia 2020 r. segregacja odpadów komunalnych na terenie Gminy Rajgród staje się obowiązkowa!

Obowiązek ten został wprowadzony ostatnią nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W roku 2020 segregacja odpadów komunalnych w Polsce ma stać się podstawowym systemem zbierania i odbierania odpadów. Nie można już deklarować, że będzie się zbierało i oddawało odpady jako zmieszane!


Przygotowując się do realizacji nałożonych obowiązków Rada Miejska w Rajgrodzie na sesji w dniu 29 listopada oraz 12 grudnia 2019 r. podjęła uchwały związane z systemem gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy. W załącznikach znajdziecie Państwo treść podjętych uchwał, zachęcamy do zapoznania się z tymi aktami prawnymi.


Co powinni Państwo zrobić?

  1. Jestem mieszkańcem, segreguję odpady
  2. Jestem mieszkańcem, nie segregowałem dotąd odpadów
  3. Posiadam nieruchomość niezamieszkałą i wytwarzam na niej odpady
  4. Posiadam działkę, którą wykorzystuję na cele rekreacyjno - wypoczynkowe


Jak segregować odpady - PORADNIK DLA MIESZKAŃCA

Katarzyna Kujkowska

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie


Załączniki:

  1. Uchwała nr XIII/89/19 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród.
  2. Uchwała nr XIII/90/19 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  3. Uchwała nr XIII/93/19 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  4. Uchwała nr XIV/94/19 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
  5. Uchwała nr XIV/95/19 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka