1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Zmiany opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku

śmieciarka

Informacja o zmianie metody naliczania i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 stycznia 2021 r.


Szanowni Państwo!

          Od dnia 1 lipca 2013 r. w Gminie Rajgród opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zamieszkałych naliczana była wg. metody od gospodarstwa domowego i ilości osób wchodzących w skład tego gospodarstwa. Metoda ta miała charakter prospołeczny, tj. promowała rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gospodarstwa 1-osobowego wynosiła 19,00 zł, natomiast gospodarstwo 6 i więcej osobowe uiszczało opłatę w wysokości 89,00 zł, co dawało maksymalnie 14,83 zł za osobę w gospodarstwie.

 

         Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 28 października 2020 r. sygn. akt I SA/Bk 519/20 stwierdził nieważność § 2 i 3 Uchwały Nr XIV/94/19 Rady Miejskiej      w Rajgrodzie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, tj. metodę od gospodarstwa domowego - w zależności od ilości osób w gospodarstwie.


        Wobec powyższego wyroku, Rada Miejska w Rajgrodzie na sesji w dniu 4 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę Nr XXVIII/171/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. podlaskiego poz. 5247). Zgodnie z jej treścią wysokość opłaty uzależniona będzie od ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

 

         Od 01 stycznia 2021 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wyniesie:

  • 24,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  • 48,00 zł od każdego mieszkańca - w przypadku nie dopełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
  • zwolnienie za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku – 1,00 zł od każdego mieszkańca.

 

          Podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika również ze  wzrostu kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie     w 2021 r. w porównaniu do roku 2020, na który składają się przede wszystkim:

  • wzrost kosztów odbioru i transportu odpadów - o 14 %,
  • wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, w zależności od rodzaju odpadów - od 28% do 577%.

 

            Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wiąże się
z koniecznością wypełnienia i złożenia przez właściciela nieruchomości zamieszkałej nowej deklaracji.

 

          Wypełnioną deklaracje z zastosowaniem nowych stawek należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, pokój nr 6, do dnia 31 stycznia 2021 r.

         

          Deklarację będzie można również złożyć osobiście podczas dyżurów zorganizowanych przez Urząd Miejski w Rajgrodzie, zgodnie z poniższym harmonogramem:


Data

Godzina

Miejsce

Miejscowości

11.01.2021

9.00-14.00

Świetlica wiejska
w Kosówce

Kosówka, Wólka Mała

12.01.2021

9.00-14.00

Świetlica wiejska
w Pieńczykowie

Sołki, Pieńczykowo, Pieńczykówek

13.01.2021

9.00-14.00

Szkoła Podstawowa w Mieczach

Miecze, Danowo

14.01.2021

9.00-14.00

Świetlica wiejska w Bełdzie

Bełda, Turczyn, Łazarze, Kosiły

15.01.2021

9.00-14.00

Świetlica wiejska w Bełdzie

Stoczek, Ciszewo, Kozłówka, Kuligi

18.01.2021

9.00-14.00

Świetlica wiejska w Rydzewie

Rydzewo, Bukowo, Kołaki, Wólka Piotrowska

19.01.2021

9.00-14.00

Świetlica wiejska w Rydzewie

Karwowo, Przestrzele, Skrodzkie

20.01.2021

9.00-14.00

Świetlica wiejska w Woźnejwsi

Orzechówka, Karczewo, Woźnawieś I

21.01.2021

9.00-14.00

Świetlica wiejska w Woźnejwsi

Woźnawieś II

do 31.01.2021

 

Urząd Miejski w Rajgrodzie

Rybczyzna, Wojdy, Czarna Wieś, Rajgród

 

Załączniki:

 

 

                                                                                                        Ireneusz Gliniecki

                                                                                                                  /-/

                     Burmistrz Rajgrodu

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka